Yangın Kapısının Önemi

Olası yangın hallerinde pasif korunma yollarının en etkilisi yangın kapısı kullanımıdır. Yangını kontrol altında tutar, geniş alanlara yayılmasını önleyerek can ve mal kayıplarını en aza indirir. İnsan hayatı üstündeki riski en aza indirmek amacıyla kanunlarımızla da toplanma amaçlı binalar, eğitim amaçlı binalar, sağlık hizmeti amaçlı binalar, tutukevi, cezaevi ve ıslahevleri, konaklama amaçlı binalar, ticaret amaçlı […]

Yangın Kapısı Yönetmeliği

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Amaç : (Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı ; Kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı aşamalarında herhangi bir şekilde çıkan yangının, can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlayacak yangın öncesinde ve sırasında […]

Yangına Dayanıklı Kapı

Yangın kapıları yangın merdivenlerinin duman ve alevden korunması, yangın zonları arasında yangın ve dumanın geçişinin önlenmesi için kullanılan insanların can ve mal güvenliğini sağlayan pasif yangın önlemlerinin en önemli parçasıdır Bir yangının yayılmasını önleyerek insanların tahliyesi için güvenli bir hacım oluşturan yangın kapıları, pasif yangın korunum sistemlerinin en önemli ögesidir. Yangın kapıları, yangının kontrol altına […]